Our Sevices

บริการขนส่งทางทะเล


INTERNATIONAL SEA FREIGHT FORWARDING    บริการขนส่งทางทะเลที่เหมาะกับสินค้าที่มีปริมาณมากและค่อนข้างหนัก...

Read More

บริการขนส่งทางอากาศ


AIR CARGO MANAGEMENT   การขนส่งทางอากาศ หรือที่เราเรียกกันว่าเป็นการบริการขนส่งสินค้าที่รวดเร็วที่สุด เหมาะ...

Read More

บริการรถขนส่งข้ามแดน


CROSS BOARDER   เราพร้อมให้บริการรถขนส่งสินค้า ทั่วประเทศสำหรับรถทุกประเภท รวมทั้งผ่านพิธีการศุลกากรข้ามแดนไป...

Read More

บริการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน


      ทางเรามีบริการนำเข้า – ส่งออกสินค้าจากประเทศจีน ได้แก่  ...

Read More

บริการอื่นๆ จากทาง MY INTERLOGISTIC


1. บริการเดินพิธีการศุลกากร ได้แก่ ตรวจสอบพิกัดอัตราอากรภาษีนำเข้า, ดำเนินพิธีการส่งออกและนำเข้าสินค้า 2. บริการบรรจุห...

Read More

USEFUL LINK

Address

My Interlogistic co.,ltd 214/29 Arden Pattanakarn Soi Pattanakarn 20,
Suanluang, Bangkok 10250