บริการขนส่งทางทะเล

INTERNATIONAL SEA FREIGHT FORWARDING 
 

บริการขนส่งทางทะเลที่เหมาะกับสินค้าที่มีปริมาณมากและค่อนข้างหนัก เรามีบริการขนส่งออกเดินทางทุกสัปดาห์ทุกพอร์ตทั่วโลก แบ่งเป็น 2 บริการดังนี้  

  1. LCL (Less than container load) บริการขนส่งทางเรือแบบไม่เต็มตู้ หรือ LCL โดยมีเรือออกทุกสัปดาห์ไปยังท่าเรืออื่นๆ ทั่วโลก
  2. FCL (Full container load) บริการขนส่งทางเรือแบบเต็มตู้ Container มีเรืออกทุกสัปดาห์ไปยังท่าเรืออื่นๆ ทั่วโลกอีกทั้งเราสามารถติดตามสถานะของการขนส่งสินค้าในตลอดระยะ โดยแบ่งเป็นตู้ประเภทต่างๆ ดังนี้
    - 20 ฟุต ปริมาตร 32 ลูกบาศก์เมตร (CBM)
    - 40 ฟุต ปริมาตร 64 ลูกบาศก์เมตร (CBM)
    - 40 ฟุต (HQ) ปริมาตร 71 ลูกบาศก์เมตร (CBM)
    - ตัวอย่างตู้ขนาดอื่นๆ ที่เราให้บริการ เช่น Open Top, Reefer, Flatrack
หมายเหตุ วิธีคำนวณปริมาตรของสินค้า คือ ความ กว้างxยาวxสูง (เมตร) 
 

           

USEFUL LINK

Address

My Interlogistic co.,ltd 214/29 Arden Pattanakarn Soi Pattanakarn 20,
Suanluang, Bangkok 10250