บริการอื่นๆ จากทาง MY INTERLOGISTIC

1. บริการเดินพิธีการศุลกากร ได้แก่ ตรวจสอบพิกัดอัตราอากรภาษีนำเข้า, ดำเนินพิธีการส่งออกและนำเข้าสินค้า
2. บริการบรรจุหีบห่อ ได้แก่ การบรรจุใส่กล่อง + ห่อพลาสติก , การบรรจุหีบห่อโดยการตีลังไม้ป้องกันสินค้าหรือเป็นฐานรองรับสินค้าเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย และอื่นๆ
3. บริการจดทะเบียนผู้นำเข้า-ส่งออก ( paper less )
4. บริการขน-ย้ายสินค้า
5. บริการโกดังให้เช่าเก็บสินค้า
6. บริการสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากร เช่น FORM D, E, AI, AK 
7. บริการขอใบอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.)
8. บริการขอใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

     

USEFUL LINK

Address

My Interlogistic co.,ltd 214/29 Arden Pattanakarn Soi Pattanakarn 20,
Suanluang, Bangkok 10250